Drift, teknik, support

Anpassning till dina behov

Demokratiportalen kan helt anpassas till dina behov, få samma utseende som din webbplats, och få de funktioner som just du behöver.

Drift

Demokratiportalen kan valfritt driftas av organisationen själv eller köpas som en färdig tjänst.
Om den driftas i organisationens egen regi förutsätter det java, tomcat, MySQL. Alternativet att köpa den som molnjänst från imCode Partner AB förutsätter ingen teknisk hantering alls.

Även om man köper den som en tjänst, kan organisationen alltid få tillgång till hela källkoden (se nedan). Det innebär att man t ex kan göra en testdrift initialt som köps som en molntjänst, för att senare flytta in driften i den egna verksamheten.

Även om systemet driftas av imCode Partner AB, kan systemet alltid ges kommunens egen adress, t ex: dialog.kommunen.se

Support

imCode kan tillhandahålla kvalificerad support för tjänsterna oavsett om man driftar själv eller köper molntjänster. För det mesta ingår supporten när du köper en molntjänst.

Licens

Demokratiportalen är byggd med öppen källkod (GPL-licens) och har ingen licenskostnad. Det innebär att systemet levereras utan inlåsningseffekter.