Mer dialog - mindre teknik

Varför en lite provokativ rubrik?

imCode Partner AB har arbetat med offentlig sektor i mer än 10 år. Vi har följt SKLs medborgardialogprojekt i ett antal år och bidragit både med tjänster, programvaror och kunnande.

Det vi har sett genom åren är att oavsett hur mycket energi man lägger på teknik, är det ändå till syvende och sidst organisationens egna processer, målsättningar och metoder som avgör om ett medborgardialogprojekt fungerar eller inte.

Det är sällan de tekniska verktygen som avgör om ett projekt blir lyckat eller inte. Istället är de viktigaste framgånsfaktorerna t ex:

  • finns det en tydlig definition av var på ”delaktighetstrappan” dialogen genomföras. (mer info: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demokrati/medborgardialog/medborgardialogverktyg)
  • är medborgardialogen förankrad bland alla medarbetare som kan komma i kontakt med arbetet?
  • är dialogen införd i tydliga processer?
  • finns det en marknadsplan?
  • finns det medel?
  • finns de en insikt både hos politiker och tjänstemn om vad som krävs för att skapa en framgångsrik dialog.

Vi bidrar gärna med vår erfarenhet genom medverkan på olika stadier i införandet och genom att stötta organisationens verksamhet med processtöd och utbildning. 

Strategisk kunskap­

imCode:s strategiska kunskap inom området har ökat. Vår erfarenhet av praktiskt genomförda projekt har också ökat. Detta gör att vi idag kan erbjuda strategisk konsultation i införandet av olika metoder för medborgardialog.

Under de senaste åren har vi t ex mer och mer fått en strategisk roll t ex genom att utreda och hämta in kunskap åt SKL t ex genom att:

  • undersöka och sammanfatta internationella erfarenheter av dialogforum
  • stötta utvecklingen informationsplatser om öppna system (Dela Digitalt)
  • arbeta med att ge förslag till ökad användarvänlighet och att införa den tyska Bertelsmann Stiftelsens verktyg ”Dialogguiden”, ett webbaserat system för rådgivning i metodval för medborgardialog.
  • ta fram metoder för att se medborgarnas engagemang i sociala medier

imCode har också skaffat mer kunskap genom att delta i projektet ”Citizen Centric e-Participation” ett forskningsprojekt som leds av Örebro Universitet, med deltagare från Sverige, Island och Estland. (webb: cicep.eu)