Mer om Demokratiportalen

Varför Demokratiportalen?

Under namnet ”Demokratiportalen” har vi samlat ett antal webb- och SMS- baserade tjänster för att bidra till olika typer av medborgardialog.

Tjänsterna är alla utvecklade i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting:s (SKL) Medborgardialogprojekt och/eller svenska kommuner.

I både Europa och Sverige söker just nu offentlig sektor olika vägar att utöka sin dialog med sina medborgare. I Sverige har vi exempel på kommuner som använder en rad olika webbaserade verktyg för att finna nya kostnadseffektiva vägar.

Användare

Det blir vanligare och vanligare att svenska kommuner och landsting använder verktyg för medborgardialog, antingen som de bygger själva eller från en leverantör. Några exempel på våra dialog-kunder:

Haparanda, Haninge, Borås, Älmhult, Gotland, Kungsbacka, Dalarna (Landsting), Uddevalla, Fredrikstad, Finspång m fl.

Enkla sätt att nå dina medborgare

Vi erbjuder dig ett antal olika kommunikationstjänster som alla är till för olika typer av medborgardialog. I Demokratiportalen kan du aktivera valfria tjänster.

Portalen i sig är ett komplett webbpubliceringssystem, där alla utseenden, texter, bilder och annat innehåll kan förändras av administratören.

En användare kan skapa sitt eget konto i systemet och därefter använda de aktiverade tjänsterna.

Demokratiportalen kan kopplas mot olika typer av behörighetssystem, som inloggning via LDAP, SSO via AD eller mot invånarregister (KIR eller Skatteverket)

Portalen kan också levereras med bloggar, bildarkiv, kommentarsystem, geotaggning av information, kopplingar mot Facebook och Twitter etc.