Mer om SMS-enkät

­Behöver du snabbt få reda på vad dina medborgare tycker?

Har du en medborgarpanel som ska ge dig snabba svar?
Vill du kommunicera med dem som tyckt till?

”SMS Enkät”hjälper dig.­

"SMS Enkät" är ett sms-baserat enkätsystem som skapar en dialog med olika medborgargrupper.

Du kan ställa frågor och få sammanställningar av vad enskilda tycker i olika ärenden. Du kan be öppna eller slutna användargrupper snabbt tala om vad de tycker. Du kan be olika användare som vill vara med att registrera sig.

Så här fungerar det

Säg att du vill veta vad allmänheten tycker i en viss fråga. Då kan du använder någon av funktionerna:

  • Skicka ut grupp-sms med frågor
  • Ta emot SMS med förinställda koder
  • Ta emot SMS med fria meddelande
  • Du kan ta emot sms från en sluten grupp (t ex en Medborgarpanel)
  • Du kan ta emot sms från allmänhet (öppen grupp)