Mer om Planärende

­ ­ ­

Planärende är ett modifierat diskussionsforum där möjligheten till diskussion är kopplad till kartor och geotaggning.

I "Planärende" kan man:

  • skapa frågor som är kopplade till punkter på kartan
  • tillåta diskussion i varje punk
  • ta ut sammanställningar av åsikter för varje punkt
  • tillåta fri diskussion
  • använda Google maps eller kommunens egna kartor
  • tillåta alla att markera punkter på kartan och ställa frågor
  • navigera genom kartan eller genom åsikter/inlägg

"Planärende" tillåter också att man skapar slutna grupper, t ex för Medborgarpaneler eller speciellt sammansatta utvecklingsgrupper, som då kan kommunicera på distans.