eFörslag - startsida

 ­Här är ett exempel på hur ett eFörslagssystem kan fungera.

I det här exemplet har vi lånat texter från Haninge kommun för att visa hur eFörslag kan fungera. Gå in och prova själv!

Det är upp till kommunen att bestämma om vad som händer med förslaget. Haninge har t ex gjort så att om minst 25 personer skriver under ett förslag så tar politikerna i aktuell nämnd upp det som ett informationsärende.

Då kan man se vad politikerna har svarat förslagsställarna - både de aktiva och inaktiva e-förslagen. Även förtroendevalda politiker kan delta.

Vill medborgaren ge sina politiker ett e-förslag?
Genom att skapa ett e-förslag når man snabbt ut till många. För varje förslag finns möjlighet att lägga länkar till sociala medier eller andra externa platser där alla kan diskutera förslaget och närliggande frågor. Det går också att lägga till mer bakgrundsinformation till varje förslag. Man kan även se vilka andra som har skrivit under förslaget.

Vill medborgaren stödja eller kommentera ett e-förslag?
Vem som helst kan stödja ett e-förslag genom att skriva under det. Varje förslag har en text som beskriver förslaget, och ibland finns det också lite bakgrundsinformation som hjälper dig att bestämma om du vill skriva under.

Kontakt
Vill du veta mer?
Ta kontakt med
Daniel Bartnik, 0948 200 305 eller
Hillar Loor, 0498 200 302
Senaste förslagen RSS
Populära förslag