Byggplan


Bilden på sidan är ett exempel

De vanliga rutinerna hos många kommuner idag är att samla invånare till fysiska möten så snart man ska diskutera ett planärende - t ex en ny plan för Östergarnslandet på Gotland.

Genom att anpassa ett diskussionsforum och lägga till en del funktionalitet skapar vi en möjlighet att ta in GEO-kopplad information på ett enkelt sätt för användaren.­

Kommunen kan agera på lite olika sätt: ställa frågor/ämnen att diskutera, tillåta fri diskussion, lägga till information, filer, bilder. Och allting kan kopplas mot en karta och visas på kartan.

Under avsnittet "Om planärende" finns mer information